fbpx

upozorňujeme na existenci genocidní politiky, kterou od roku 1999 čínský režim uplatňuje vůči duchovnímu hnutí Falun Gong (Fa-lun-kung) [1, 2]. Věznění následovníci Falun Gongu jsou Evropským parlamentem [3] a Amnesty International [4] považováni za „vězně svědomí“.

1) Vyzýváme prezidenta Si Ťin-pchinga,

aby se zasadil o postavení viníků před soud, případně o vydání obviněných bývalých vysokých čínských úředníků španělskému soudnímu dvoru, který již v roce 2009 přijal obžalobu ve věci genocidy a zločinů proti lidskosti, kterých se dle žaloby tito lidé dopustili při pronásledování duchovního hnutí Falun Gong v ČLR. [6]

ŠPANĚLSKO: Mezi obviněnými jsou Ťiang Ce-min – bývalý vůdce Číny; Luo Kan – bývalý ředitel Úřadu 610, jenž dostal za úkol „vyhlazení Falun Gongu“; Po Si-laj – bývalý ministr obchodu (v současnosti si v Číně odpykává doživotní trest odnětí svobody); Ťia Čching-lin – čtvrtý nejvýše postavený člen strany, a Wu Kuan-čeng – předseda interního disciplinárního výboru strany. [6]

200 000 ŽALOB: Na exprezidenta Ťiang Ce-mina bylo v Číně od května 2015 podáno státním úřadům, převážně následovníky Falun Gongu z Číny a zahraničí, v souvislosti s násilnými represemi. [17a]

2) Vyzýváme zástupce České republiky,

aby pověřili české policejní orgány k prověření všech členů čínské delegace a neprodleně dali podle povinnosti, kterou jim ukládá zákon České republiky, podnět k zadržení všech delegátů, o nichž existují důkazy vzbuzující důvodné podezření ze spáchání mezinárodně stíhaných zločinů dle úmluvy proti mučení, kterou Česká republika podepsala. [7]

3) Opodstatnění k zatčení důvodně podezřelých osob čínské delegace

§ 7 českého trestního zákoníku [8] uvádí, že podle zákona České republiky se posuzuje trestnost určitých zločinů i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt.

Mezi vyjmenované zločiny patří mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149) [9], genocidium (§ 400) [10], útok proti lidskosti (§ 401) [11], apartheid a diskriminace skupiny lidí (§ 402) [12] nebo perzekuce obyvatelstva (§ 413) [13] a další.

4) China Investment Forum 2014 – 5 důvodně podezřelých

Upozorňujeme, že akce China Investment Forum v Praze v roce 2014 se účastnilo celkem pět čínských úředníků důvodně podezřelých z účasti na genocidě duchovního hnutí Falun Gong v Číně včetně vicepremiéra Čanga Kaoliho. [18]

Jednalo se o následující úředníky: Čang Kaoli, vicepremiér [18] , Li Sien-šeng, v té době náměstek tajemníka provinčního výboru Komunistické strany Číny (KSČ) v provincii Chaj-nan; Tchung Č‘-wu, tehdy ve funkci místoředitele stálého výboru Lidového kongresu provincie Liao-ning; Ču Chao-wen, v té době generální tajemník provincie Che-pej; Čang Čchen-liang, v současné době tajemník městského výboru KSČ ve městě Wu-an v provincii Che-pej. [19]

5) Vyzýváme kancelář prezidenta ke zveřejnění seznamu účastníků

Vyzýváme kancelář prezidenta České republiky, která je pořadatelem návštěvy čínského prezidenta v ČR, aby zveřejnila seznam členů čínské delegace, nebo tak učinila, jakmile bude mít seznam k dispozici.

Na základě seznamu může být každý delegát prověřen lidskoprávními organizacemi a v případě důvodného podezření ze spáchání zločinu nebo účasti na něm bude na něho moci být v předstihu podáno v souladu se zákony České republiky trestní oznámení.

6) Represe proti Falun Gongu naplnily skutkovou podstatu genocidy

11. listopadu 2009 přijal po dvou letech vyšetřování španělský soudce Ismael Moreno žalobu za genocidu a mučení [6] na pět vysokých představitelů Komunistické strany Číny, kteří se mají zodpovídat za svou roli při pronásledování duchovního hnutí Falun Gong. Poprvé soud uznal kampaň proti Falun Gongu za odpovídající definici genocidy z hlediska právního.

V dopise generálnímu tajemníkovi OSN z roku 2009 [15] uvedl tehdejší místopředseda Evropského parlamentu Edward McMillan-Scott, že násilné represe proti Falun Gongu již dospěly do bodu, kdy je podle článku dva úmluvy o genocidě lze označit za neutuchající genocidu nevinné skupiny čínských obyvatel.

Další kritizovanou praxí je provádění násilného odebírání orgánů vězňům svědomí z řad duchovního hnutí Falun Gong, křesťanů, Ujgurů a Tibeťanů v nemocnicích čínské Lidové osvobozenecké armády. Podle expertů [16] se členové státem pronásledovaných skupin stali nedobrovolnými dárci orgánů. V letech 1999 až 2016 přesáhl dle expertů počet neobjasněných transplantací 100 tisíc. Prohlašují, že podle jejich šetření jsou zdrojem vězni svědomí. [16]

Mezinárodní sdružení lékařů DAFOH [16c] předalo v roce 2013 komisaři OSN petici požadující zásah ve věci zneužívání transplantačního odvětví v Číně podepsanou 1,5 milionem lidí z 50 zemí světa. [16c1]

Počet lidí, kteří zemřeli v důsledku represí Komunistické strany Číny, podle stránek Minghui.org [17] spjatých s hnutím Falun Gong přesáhl jeden milion lidí.

S úctou

Lidská práva bez hranic, z. s.


POZNÁMKY:

[1] Mezinárodní stránka metody Falun Gong http://cs.falundafa.org/

[2] Religionista Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D., http://www.zvojtisek.cz/, hovoří o propagandě čínského režimu proti duchovnímu hnutí Falun Gong, http://www.zvojtisek.cz/dokumenty/aktuality/promluva_na_koncerte.pdf

[3] European parliament, Resolution on organ harvesting in China 2013/2981(RSP), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&;reference=B7-2013-0562&language=EN

[4] Amnesty International, http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/013/2012/en/5f4a84f0-3afb-4c8c-af41-0d22c85c79bd/asa170132012en.html

[6] Španělsko, http://hrlf.net/doe-vs-jiang-zemin/

[7] Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/umluva-proti-muceni-a-jinemu-krutemu–nelidskemu-ci-ponizujicimu-zachazeni-nebo-trestani-17700/

[8] §7 Zásada ochrany a zásada univerzality, http://www.trestnizakonik.cz/p-7

[9] Zákony ČR>Trestní zákoník>Část 2>Hlava I>Díl 3>§ 149, http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-1-dil-3-paragraf-149

[10] Zákony ČR>Trestní zákoník>Část 2>Hlava XIII>Díl 1>§ 400, http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-400

[11] Zákony ČR>Trestní zákoník>Část 2>Hlava XIII>Díl 1>§ 401, http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-401

[12] Zákony ČR>Trestní zákoník>Část 2>Hlava XIII>Díl 1>§ 402, http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-402

[13] Zákony ČR>Trestní zákoník>Část 2>Hlava XIII>Díl 2>§ 413, http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-2-paragraf-413

[14] DVTV – rozhovor s PhDr. Olgou Lomovou, CSc. Sinoložka působící v Ústavu Dálného východu na Karlově univerzitě,  http://video.aktualne.cz/dvtv/lomova-politiky-cina-okouzluje-ale-firma-investujici-v-cr-ma/r~ae65657ed3d911e584160025900fea04/

[15] Edward McMillan-Scott, http://www.epochtimes.cz/2009050410064/Mistopredseda-Evropskeho-parlamentu-pise-generalnimu-tajemnikovi-OSN.html

[16]  Experti, na které se článek odvolává:

a) Kanadští právníci Kilgour, Matas a jejich vyšetřovací zpráva Bloody Harvest, která potvrdila obvinění, že jsou následovníci Falun Gongu zneužíváni jako nedobrovolní dárci orgánů, http://organharvestinvestigation.net/
b) Publikované nahrávky telefonních hovorů a analýzy z vyšetřování organizace WOIPFG, http://www.upholdjustice.org/
c) Mezinárodní sdružení doktorů DAFOH, které problém neetických transplantací v čínských vojenských nemocnicích nahlíží z lékařského a právního úhlu, http://www.dafoh.org/ , c1) Petice: https://www.dafoh.org/petition-to-the-united-nations/
d) Sedmiletý terénní výzkum spisovatele Ethana Gutmanna shrnutý v knize The Slaughter (Jatka), nyní vydané v češtině nakladatelstvím C-press, http://www.cpress.cz/jatka-3/

[17] Minghui, http://en.minghui.org/ , 17a) Žaloby: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/13/155556.html

[18] Epoch Times (1), http://www.epochtimes.cz/2014082522298/Sef-delegace-cinskych-podnikatelu-Zhang-Gaoli-je-duvodne-podezrely-z-ucasti-na-genocide.html

[19] Epoch Times (2), http://www.epochtimes.cz/2014112422482/Sjednavaji-obchody-v-CR-cinsti-urednici-duvodne-podezreli-ze-zapojeni-do-genocidy.html

 

Dokument zpracoval 9. března 2016:

Lidská práva bez hranic, z. s., Nové Dvory, 674 01 Třebíč , IČO: 27043509, WEB: lpbh.org