Lidská práva bez hranic, z. s., je neziskovým sdružením občanů, které spojuje přesvědčení, že lidská práva nemají hranice, jsou univerzální a měla by být nadřazena ekonomicko-politickým zájmům.

Cílem našeho spolku je zvyšovat povědomí české společnosti o porušování lidských práv a svobody projevu v komunistických zemích, s hlavním zaměřením na Čínu, kde se nachází největší skupina vězňů svědomí na světě. Spolek se dále soustředí na zprostředkovávání informací o bezprecedentním zločinu násilného odběru orgánů čínským vězňům svědomí. V neposlední řadě náš spolek zkoumá historii komunismu a přímý vliv jeho ideologie na potlačování tradiční kultury a morálních hodnot lidstva.

Domníváme se, že lhostejností a mlčením dáváme komunistickým režimům souhlas k páchání zla, a proto na jejich zločiny upozorňujeme a vyjadřujeme podporu lidem, kteří jsou v ohrožení života, vězněni nebo mučeni za to, že se nevzdávají svého svědomí.

Lidská práva bez hranic, z.s.
Krajinova 996/68
674 01 Třebíč
IČO: 27043509

Kontakt

Kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme a zodpovíme vaše dotazy.
Kontakt