9 komentářů ke komunistické straně

Devět komentářů je kniha podávající necenzurovanou historii Komunistické strany Číny. Inspirovala miliony Číňanů k vystoupení z komunistické strany.