fbpx

KS Číny je odpovědná za světovou pandemii

Čínský režim zatajováním informací a umlčováním svědků významně přispěl k rozšíření wuchanského koronaviru do celého světa. První případ nákazy tímto virem se v Číně objevil již 17. listopadu 2019. Wuchanští lékaři, kteří upozorňovali na velký nárůst pacientů s respiračním onemocněním podobným viru SARS, byli obviněni z šíření poplašných zpráv a donuceni podepsat „doznání“ o své „vině“. Ještě začátkem února 2020 čínská vláda a WHO kritizovaly vlády, které v rámci opatření proti šíření viru zakazovaly lety do Číny a z Číny. KS Číny od počátku epidemie zkresluje fakta o počtu obětí a nakažených.

KS Číny staví udržení své moci před životy lidí

KS Číny je ochotna nechat zemřít nebo i přímo zabít miliony lidí, jen aby se udržela u moci. Historie je toho znovu a znovu svědkem. Od doby, kdy se KS Číny pomocí lsti a násilí dostala k moci, připravila o život během řady politických kampaní 65–80 milionů lidí. Dnes lhaní KS Číny ohrožuje životy lidí po celém světě.

KS Číny hrubě porušuje lidská práva

V rozporu s mezinárodními dohodami používá KS Číny otrockou práci politických vězňů a takto vzniklé výrobky dodává na mezinárodní trh. Z autonomní oblasti Sin-ťiang vytvořila KS Číny jeden velký koncentrační tábor pro nepohodlné ujgurské etnikum. Oblast Tibetu je kulturně a rasově transformována. Následovníky meditační praxe Falun Gong strana nechává věznit, „převychovávat“ nucenou prací, mučit, a jak potvrdil nezávislý lidový tribunál v Londýně, zabíjet pro orgány, využívané při komerčních transplantacích. Od roku 1999 bylo podle odhadů expertů takto zabito více než 1 000 000 lidí. Pronásledování nepřátel režimu a násilné odebírání orgánů vězňům svědomí pokračuje i v době šířící se epidemie.

Vlády většiny států dlouhodobě zavíraly oči před zločiny Komunistické strany Číny s vírou, že tento postoj povede k prosperitě jejich země. Nyní se ukazuje, že důvěra ve zločinecký režim přináší hořké ovoce.

Počet podpisů petice ke dnešnímu dni: 2826

Na základě výše uvedeného

se distancuji od Komunistické strany Číny (KS Číny), odmítám politický vliv KS Číny v naší zemi a apeluji na naši vládu a parlament, aby odsoudily zločiny KS Číny uvedené v této petici.

Vámi poskytnuté informace považujeme za soukromé a nebudou použity za žádným jiným účelem. V seznamu podpisů na této webstránce se adresa nezobrazuje. Našim zákonodárcům však bude předán kompletní podpis.

Petici v PDF formátu si můžete stáhnout ZDE.

Pomozte prosím se šířením petice a sdílejte ji na sociálních sítích:

 Komentáře

 • „A apeluji na vládu současnou i vlády budoucí, že svobodu jsme si v roce 1989 nevybojovali proto, abychom o 30 let později sledovali, jak se k další komunistické zemi chovají naši vrcholní představitelé odporně servilně a dělají z našeho státu čínskou provincii.“

   Z. S.
 • „Odsuzuji jakékoli počínání komunistické strany. Je založena na lži, tyranii a násilí. Proto nemá mít na tomto světě místo.“

   L. K.
 • „Vnímám zodpovědnost KS Číny za rozšíření virové nákazy za prokázanou. Zatajování, lhaní a násilné umlčování kritiků, je prokazatelné a nejen v tomto případě. Trvá to již celá spoustu dekád a stálo to desítky milionů lidských životů. Servilitu k takovému režimu považuji za zradu a kolaboraci se zločinným uskupením, zdráhám se říci, politickým.“

   J. H.
 • „Podepisuji, protože praktiky komunistické totalitní Činy považuji za jedny z nejodpornějších na světě.“

   T. J.
 • „„… Co do principu, nepokládám komunism za ideál sociální a socialistický, jestli se komunismem rozumí rovnost hospodářská a sociální naprostá. Normální stav společnosti politický a sociální nedá se uskutečnit bez silného individualismu, to jest bez svobodné iniciativy jednotlivců, a to prakticky znamená takový režim, který umožňuje rozvoj rozmanitých individualit, fysicky i duchovně od přírody nestejně nadaných. Nestejná je situace každého individua ve společnosti, nestejné je jeho okolí společenské, jednotlivec nejlépe dovede využít svých vlastních sil a sil svého okolí podle vlastního uznání. Rozhoduje-li o člověku člověk jiný a vede-li, je nebezpečí, že se všech sil vedeného náležitě nevyužije. To vidět všude a vidět to politicky ve všech formách vlády, v nichž se vyvinul silnější centralism. A komunism je právě centralistický.” “Zejména centralism bolševický je velmi tuhý, je to režim abstraktní, dedukovaný z these a násilně prováděný. Bolševism je absolutistická diktatura jednoho a jeho pomocníků, bolševism je neomylnický a inkvisitorský a právě proto nemá s vědou a s filosofií vědeckou nic společného. Věda tak jako demokracie, je bez svobody nemožná.“ Tomáš Garrigue Masaryk první prezident Československa v knize Světová revoluce, 1930“

   J. L.
 • „Jsme malá země uprostřed Evropy s velkou historickou zkušeností, proto musíme být ostražití na dění velké země, odsoudit její zvůli nejen vůči vlastním lidem, ale i všem lidem na celé planetě.“

   D. R.
 • „Přijde mi jako nesmysl poděkovat Číně za dodáný "zdravotnický materiál", který se ukázal z části jako nefunkční. Cena samotných pomůcek byla zbytečně přemrštěná. Poděkovat někomu kdo nám plivne do obličeje a prodá nám ručník, mi přijde jako nesmysl. Taiwan nám poslal i plicní ventilátory a parlament jenom kvůli politice odmítnul poděkovat. Smutné je, že Čína si dovolí diktovat co smíme, a co ne.“

   P. Š.
 • „Nesouhlasím s jednáním Čínské lidové republiky a zároven se distancuji od nerespektování lidských práv v Číně. Strana a ideologie nesmí stát nad životy lidí. Česká republika rozhodně nesmí dělat takovému státu poskoka.“

   A. C.
 • „Chování a jednání Číny vedené komunistickou stranou je jedním z mnoha důkazů zločinnosti komunismu. Krom odsouzení zločinů KS Číny je třeba odsoudit i komunismus jako takový spolu s nacismem a fašismem, s nimiž má společný jak ideový základ, tak i metody.“

   P. B.
 • „Je třeba stále zdůrazňovat, že to není petice proti čínským občanům – oni jsou také oběti Komunistické strany Číny !!!“

   J. Z.
 • „Člověk se rodí svobodný a se svobodnou vůli. Nikdo nemá právo mu toto odebrat. Vyzývám představitele České republiky, aby bránili svobodu a nezávislost svých občanů.“

   R. V. K.
 • „Proti Komunistické straně Číny je třeba se stavět na odpor a veřejně odmítat jí šířenou propagandu a lži. Čína bohužel představuje pro ČR i EU nepřátelský systém a je třeba mít tento fakt na mysli při formulaci politik, které se této země týkají.“

   D. K.
 • „Se zločinci se prostě nejedná. Nejen odsouzení, ale naprostá izolace a embargo na veškeré technologie. Ano, obnáší to přeorientovat se z "levné" výroby a montovny na jiné dodavatele, ano, bude to drahé, ale jiná cesta není! Jestli se vše bude přepočítávat na peníze je s námi konec.“

   J. M.
 • „Nebuďme lhostejní vůči hrůzným systémům! Podepište všichni…“

   J. S.
 • „Čínská komunická strana je zlo. Takové zlo musí být odstraněno z tohoto světa.“

   H. D.
 • „Je potřebné být hrdý a nenechat zasahovat velmoci do našeho bytí. Stojím za základy demokracie definované TGM a cituji hudebníka Chrise Cutlera "Nikdo není dobrý politik, když se spolčuje se zlem, protože zlo zůstává zlem v každém případě. Není možné se spolčit s někým, kdo je špatný, i kdyby se nám to na chvilku hodilo. Podle mého mínění to není možné ani v zahraniční politice". “

   J. P.
 • „…… nedokážu se smířit se zločiny proti lidskosti …..“

   J. V.
 • „Jsme samostatná země, která si i na úkor možných komplikací má udržovat svoji hrdost. Jakýkoli nátlak na usměrňování jednání našich ústavních činitelů je neakceptovatelný.“

   L. B.
 • „Svobodu považuji za nejdůležitější nástroj k dosažení pokroku.“

   Z. S.
 • „Zvolme si čest a dobro namísto potupy a zla!“

   M. L.
 • „Jakýkoli totalitní režim je zrůdný a moje země se musí postavit proti zločinům KS, které provází politiku Číny.“

   J. S.
 • „Totalitní komunismus: Co slovo, to lež. Co čin, to zločin.“

   M. H.
 • „Nesouhlas se současnou Čínou, respektive s jejími vládnoucími elitami, neznamená odpor k tisícům let fascinující čínské filosofie, zdravovědy a duchovnosti. Bylo by na druhou stranu neštěstím, kdyby také třeba svých bojových umění se čínští neomaoisté chopili jako nástroje vývozu svých pseudokonfuciánbských názorů. Zůstávejme proto kritičtí, reflektivní a sami sebou, učme se přijímat, ale nepodléhat… “

   J. S.
 • „Včerejší hlavní zprávy přinesly nenápadnou informaci – USA prý dochází trpělivost se štvavou protiamerickou kampaní vedenou z Číny za pomoci falešných twitterových profilů. Je to jenom další kamínek do mozaiky: Někdo se tomu diví? Západní státy zcela rezignovaly ve vztahu s Čínou na obranu demokratických hodnot a akcentování témat svobody a lidských práv, protože se to prý v ekonomickém partnerství nesluší. No a zde máme výsledek – jako už mockrát v historii, totalitní systém toto chování chápe jako slabost a přitvrzuje. V diplomatické řeči se tomu, dozvěděl jsem se, říká, že jsou stále víc "asertivní". Přitom vůbec nic nebrání politikům euroatlantické aliance postavit se zpříma, vytknout Číně všechno to zlo a bezpráví, jichž je původcem, přestat se bavit o nesmyslné fikci "jedné Číny" a třeba diplomaticky uznat Tchaj-wan. A dál obchodovat – Čína obchodní vazby se Západem zcela životně potřebuje a nemůže si dovolit je přerušit za žádných okolností. Byznys s Čínou skutečně nestojí a nepadá s naší ochotou se před diktaturou hrbit a strkat hlavy do písku. Je jenom nutné držet se hodnot, na kterých je (byla?) západní společnost založena, a postupovat skutečně jako spojenci: jednotně a důrazně. Dal by se tak zachránit i Hongkong, pád jehož svobody je jinak neodvratný. A dalo by se zachránit mnohem víc.“

   L. Š.
 • „KS Číny by měla být rozpuštěna. Jedná se o povinnost naší generace zbavit svět tohoto odporného vředu, který utiskuje lidi ve vlastní zemi a ohrožuje celý svět. Čínští vůdci by měli stanout před mezinárodním soudem a měli by být tvrdě potrestání. Stejně tak čeští politici, kteří kopou za tento režim, by měli nést následky.“

   K. J.

Zde publikujeme zdroje, o které opíráme výše uvedené informace


Podívejte se na film Metoda KS Číny

Dokument o podvratných činnostech KS Číny v západním světě.

„Pokud se to nepokusíte napravit nyní, zhruba za další dekádu se ocitnete v naprosto bezútěšné situaci, kdy budete vydáni napospas KS Číny. Pokud nebudete jednat nyní, to, čím si prošel Hongkong …, může být v budoucnu i vaším osudem.“ – Alan Leong, bývalý člen Legislativní rady Hongkongu


Další tematicky související petice

Petice s globálním dosahem, kde můžete odmítnout KS Číny za rozšíření viru SARS-CoV-2 po světě: RejectCCP.com