Komentáře

 • „A apeluji na vládu současnou i vlády budoucí, že svobodu jsme si v roce 1989 nevybojovali proto, abychom o 30 let později sledovali, jak se k další komunistické zemi chovají naši vrcholní představitelé odporně servilně a dělají z našeho státu čínskou provincii.“

   Z. S.
 • „Odsuzuji jakékoli počínání komunistické strany. Je založena na lži, tyranii a násilí. Proto nemá mít na tomto světě místo.“

   L. K.
 • „Vnímám zodpovědnost KS Číny za rozšíření virové nákazy za prokázanou. Zatajování, lhaní a násilné umlčování kritiků, je prokazatelné a nejen v tomto případě. Trvá to již celá spoustu dekád a stálo to desítky milionů lidských životů. Servilitu k takovému režimu považuji za zradu a kolaboraci se zločinným uskupením, zdráhám se říci, politickým.“

   J. H.
 • „Podepisuji, protože praktiky komunistické totalitní Činy považuji za jedny z nejodpornějších na světě.“

   T. J.
 • „„… Co do principu, nepokládám komunism za ideál sociální a socialistický, jestli se komunismem rozumí rovnost hospodářská a sociální naprostá. Normální stav společnosti politický a sociální nedá se uskutečnit bez silného individualismu, to jest bez svobodné iniciativy jednotlivců, a to prakticky znamená takový režim, který umožňuje rozvoj rozmanitých individualit, fysicky i duchovně od přírody nestejně nadaných. Nestejná je situace každého individua ve společnosti, nestejné je jeho okolí společenské, jednotlivec nejlépe dovede využít svých vlastních sil a sil svého okolí podle vlastního uznání. Rozhoduje-li o člověku člověk jiný a vede-li, je nebezpečí, že se všech sil vedeného náležitě nevyužije. To vidět všude a vidět to politicky ve všech formách vlády, v nichž se vyvinul silnější centralism. A komunism je právě centralistický.” “Zejména centralism bolševický je velmi tuhý, je to režim abstraktní, dedukovaný z these a násilně prováděný. Bolševism je absolutistická diktatura jednoho a jeho pomocníků, bolševism je neomylnický a inkvisitorský a právě proto nemá s vědou a s filosofií vědeckou nic společného. Věda tak jako demokracie, je bez svobody nemožná.“ Tomáš Garrigue Masaryk první prezident Československa v knize Světová revoluce, 1930“

   J. L.
 • „Jsme malá země uprostřed Evropy s velkou historickou zkušeností, proto musíme být ostražití na dění velké země, odsoudit její zvůli nejen vůči vlastním lidem, ale i všem lidem na celé planetě.“

   D. R.
 • „Přijde mi jako nesmysl poděkovat Číně za dodáný "zdravotnický materiál", který se ukázal z části jako nefunkční. Cena samotných pomůcek byla zbytečně přemrštěná. Poděkovat někomu kdo nám plivne do obličeje a prodá nám ručník, mi přijde jako nesmysl. Taiwan nám poslal i plicní ventilátory a parlament jenom kvůli politice odmítnul poděkovat. Smutné je, že Čína si dovolí diktovat co smíme, a co ne.“

   P. Š.
 • „Nesouhlasím s jednáním Čínské lidové republiky a zároven se distancuji od nerespektování lidských práv v Číně. Strana a ideologie nesmí stát nad životy lidí. Česká republika rozhodně nesmí dělat takovému státu poskoka.“

   A. C.
 • „Chování a jednání Číny vedené komunistickou stranou je jedním z mnoha důkazů zločinnosti komunismu. Krom odsouzení zločinů KS Číny je třeba odsoudit i komunismus jako takový spolu s nacismem a fašismem, s nimiž má společný jak ideový základ, tak i metody.“

   P. B.
 • „Je třeba stále zdůrazňovat, že to není petice proti čínským občanům – oni jsou také oběti Komunistické strany Číny !!!“

   J. Z.
 • „Člověk se rodí svobodný a se svobodnou vůli. Nikdo nemá právo mu toto odebrat. Vyzývám představitele České republiky, aby bránili svobodu a nezávislost svých občanů.“

   R. V. K.
 • „Proti Komunistické straně Číny je třeba se stavět na odpor a veřejně odmítat jí šířenou propagandu a lži. Čína bohužel představuje pro ČR i EU nepřátelský systém a je třeba mít tento fakt na mysli při formulaci politik, které se této země týkají.“

   D. K.
 • „Se zločinci se prostě nejedná. Nejen odsouzení, ale naprostá izolace a embargo na veškeré technologie. Ano, obnáší to přeorientovat se z "levné" výroby a montovny na jiné dodavatele, ano, bude to drahé, ale jiná cesta není! Jestli se vše bude přepočítávat na peníze je s námi konec.“

   J. M.
 • „Nebuďme lhostejní vůči hrůzným systémům! Podepište všichni…“

   J. S.
 • „Čínská komunická strana je zlo. Takové zlo musí být odstraněno z tohoto světa.“

   H. D.
 • „Je potřebné být hrdý a nenechat zasahovat velmoci do našeho bytí. Stojím za základy demokracie definované TGM a cituji hudebníka Chrise Cutlera "Nikdo není dobrý politik, když se spolčuje se zlem, protože zlo zůstává zlem v každém případě. Není možné se spolčit s někým, kdo je špatný, i kdyby se nám to na chvilku hodilo. Podle mého mínění to není možné ani v zahraniční politice". “

   J. P.
 • „…… nedokážu se smířit se zločiny proti lidskosti …..“

   J. V.
 • „Jsme samostatná země, která si i na úkor možných komplikací má udržovat svoji hrdost. Jakýkoli nátlak na usměrňování jednání našich ústavních činitelů je neakceptovatelný.“

   L. B.
 • „Svobodu považuji za nejdůležitější nástroj k dosažení pokroku.“

   Z. S.
 • „Zvolme si čest a dobro namísto potupy a zla!“

   M. L.
 • „Jakýkoli totalitní režim je zrůdný a moje země se musí postavit proti zločinům KS, které provází politiku Číny.“

   J. S.
 • „Totalitní komunismus: Co slovo, to lež. Co čin, to zločin.“

   M. H.
 • „Nesouhlas se současnou Čínou, respektive s jejími vládnoucími elitami, neznamená odpor k tisícům let fascinující čínské filosofie, zdravovědy a duchovnosti. Bylo by na druhou stranu neštěstím, kdyby také třeba svých bojových umění se čínští neomaoisté chopili jako nástroje vývozu svých pseudokonfuciánbských názorů. Zůstávejme proto kritičtí, reflektivní a sami sebou, učme se přijímat, ale nepodléhat… “

   J. S.
 • „Včerejší hlavní zprávy přinesly nenápadnou informaci – USA prý dochází trpělivost se štvavou protiamerickou kampaní vedenou z Číny za pomoci falešných twitterových profilů. Je to jenom další kamínek do mozaiky: Někdo se tomu diví? Západní státy zcela rezignovaly ve vztahu s Čínou na obranu demokratických hodnot a akcentování témat svobody a lidských práv, protože se to prý v ekonomickém partnerství nesluší. No a zde máme výsledek – jako už mockrát v historii, totalitní systém toto chování chápe jako slabost a přitvrzuje. V diplomatické řeči se tomu, dozvěděl jsem se, říká, že jsou stále víc "asertivní". Přitom vůbec nic nebrání politikům euroatlantické aliance postavit se zpříma, vytknout Číně všechno to zlo a bezpráví, jichž je původcem, přestat se bavit o nesmyslné fikci "jedné Číny" a třeba diplomaticky uznat Tchaj-wan. A dál obchodovat – Čína obchodní vazby se Západem zcela životně potřebuje a nemůže si dovolit je přerušit za žádných okolností. Byznys s Čínou skutečně nestojí a nepadá s naší ochotou se před diktaturou hrbit a strkat hlavy do písku. Je jenom nutné držet se hodnot, na kterých je (byla?) západní společnost založena, a postupovat skutečně jako spojenci: jednotně a důrazně. Dal by se tak zachránit i Hongkong, pád jehož svobody je jinak neodvratný. A dalo by se zachránit mnohem víc.“

   L. Š.
 • „KS Číny by měla být rozpuštěna. Jedná se o povinnost naší generace zbavit svět tohoto odporného vředu, který utiskuje lidi ve vlastní zemi a ohrožuje celý svět. Čínští vůdci by měli stanout před mezinárodním soudem a měli by být tvrdě potrestání. Stejně tak čeští politici, kteří kopou za tento režim, by měli nést následky.“

   K. J.
 • „Pokládám za velký omyl, že po sametové revoluci r. 1989 nebyla komunistická ideologie postavena mimo zákon stejně jako nacismus. Následky vidíme doposud i v tom, že vláda považuje za naprosto normální obchodovat s dalším, mnohem horším, komunistickým režimem. Systém udržování komunistické moci v Číně je zavržení a odsouzeníhodný.“

   J. K.
 • „Přeji obyvatelům Číny, aby se brzy zbavili vlivu komunistické strany. A obyvatelům ČR přeji totéž.“

   M. I.
 • „Zločinnost Číny nezná mezí. Nejděsivější na praktikách používaných KS Číny je, kam až všude dosahuje vládní moc, do každého detailu v životě běžných lidí. Zejména masivní použití digitálního světa a algoritmů umělé inteligence, k manipulování a omezování osobních občanských práv. Každý, kdo zažil hrůzy totality (nebo o nich alespoň důsledně slyšel), by měl zpozornět.“

   V. S.
 • „Obchod nelze nadsazovat nad lidská práva. A jestliže současná politická reprezentace České republiky zavírá oči nad varovnými jevy, které se mohou dostat i k nám, pak se musí vyjádřit občané.“

   P. A.
 • „Svoboda je po zdraví to nejcennější, co mám, proto si zaslouží za ni bojovat.“

   M. J.
 • „Čína se svým totalitním systémem má ve světě čím dál větší vliv, díky ekonomické prosperitě. Nemělo by se zapomínat, že Mao, jeden z největších masových vrahů v historii lidstva je zakladatelm komunistické strany Číny, která je v současnosti stále u kormidla, jenž pevně drží ve svých krvavých rukách.“

   R. Š.
 • „Nechci, aby mé dcery a jejich děti měly budoucnost v nesvobodě.“

   A. Š.
 • „40 roků jsme byli v područí jedněch komunistů (SSSR), teď se na nás sápe pro změnu Čína. Je třeba říci jasné NE !!!“

   D. T.
 • „Sem sice mladý ,ale tohle by už na světě nemělo být ,a proto to podepisují .“

   J. G.
 • „Nesouhlasím s politikou Číny, nesouhlasím s komunismem a nesouhlasím s lokajským postojem naší vládnoucí garnitury k Čínské vládě. Děkuji za možnost se vyjádřit!“

   J. V.
 • „Komunistické čínské vedení je velký zločin. Jsou to lháři v podstatě i vrazi. Tuto fašistickou bandu je potřeba izolovat od normálního lidstva. Dodnes nechápu jak se ty zrůdy mohly dostat k moci i v české republice. Tady začína být něco špatně.“

   Z. T.
 • „preferuji svobodu slova, české výrobky a nechci již v naší zemi vliv Číny, výrobky nejsou kvalitní, pocházejí z plastických odpadů a nechci podporovat ani zneužívání levné pracovní síly. Nehledě na jejich zvyk konzumovat syrové maso pochybného původu. Každý národ si má zachovat svoji výrobu, svoje zásady a svoje národní zvyky.“

   R. K.
 • „Každý člověk má právo žít v pokoji a svobodě, tak jak to poznává za dobré, čestné a spravedlivé…“

   M. K.
 • „Naprosto souhlasím se vším. Lidská práva a právo na sebeurčení jim nic neříká! Čínská komunistická strana je to nejhorší na světě! A nezapomeňte na Severní Koreu! Samozřejmě nemám nic proti obyčejným lidem. Jsou to obětí systému.“

   I. M.
 • „Uvedená fakta souzní s mým uvažováním.“

   A. Š.
 • „Sdílím veškeré obavy z nebezpečí , které světu hrozí.“

   I. K.
 • „Je to novodobý otrokářský stát s odstrašujícími imperialistickými choutkami.“

   V. K.
 • „Připomíná mi to podpisovou akci Několik vět,proto se přidávám!“

   I. K.
 • „muj přítel žije v hongkongu narodil se tam a to co tam děla čína je opravdu otřesné“

   E. V.
 • „Podepisuji, protože politika Číny se prosazuje strachem, brutalitou a porušováním základních lidských práv.“

   M. G.
 • „Lidska prava jsou za jakychkoli okolnosti na prvnim miste! Svoboda slova, pohybu a vyznani patri k zakldnim pravum cloveka!! To vse komunisti potlacuji!!! Cina provadi genocidu na vsech, kdo se nepodvoli diktatu, nepripustne… a mnoho dalsiho, viz petice.“

   L. A.
 • „Z toho, co se děje v Hongkongu je mi opravdu smutno a cítím povinnost udělat vše, co bude v mých silách, abych vyjádřil svůj nesouhlas s praktikami Komunistické strany Číny.“

   D. F.
 • „Vadí mi komunisté, jejich neustálé mlžení a propaganda, lhaní široké veřejnosti, potlačování svobod a mnoho dalšího“

   M. H.
 • „Prosím , dejte lidem svobodu: projevu, svobodně žít, zákaz zabijeni“

   J. K.
 • „Člověk by měl dělat dobré věci, protože jsou dobré. A postavit se za lidská práva tohle splňuje. Praktiky Číny jsou odporné a stejně odporné a zbabělé je to, že naši čelní představitelé se k Číně lísají místo toho, aby odsoudili zrůdné zákony a zásahy proti demonstracím v Hongkongu, proti pokusům o zabrání svobodného Taiwanu, obchod s lidskými orgány a další zločiny páchané KS Číny.“

   M. S.
 • „Tohle musí přestat.“

   M. B.