Členové spolku Lidská práva bez hranic se spolu s redakčním týmem české pobočky deníku Epoch Times podíleli na přípravě překladu knihy Jak přízrak komunismu vládne našemu světu, který vydala newyorská redakce Epoch Times.

Zajímá vás, o čem je kniha Jak přízrak komunismu vládne našemu světu? Nahlédněte do jejího obsahu, kde si zároveň v předmluvě můžete přečíst, o čem pojednává…

Byť se komunistické režimy v mnoha zemích před desítkami let zhroutily, jejich duch ve společnosti přetrvává dodnes. Dokonce se začal rozšiřovat i do zemí, které komunismu úspěšně vzdorovaly.

Postupné změny můžeme pozorovat například v instituci rodiny, ekonomice, politice, právu, v kultuře a umění, vzdělávání, médiích, environmentalismu, globalizačních ambicích, a je možné vysledovat jeho provázanost i se současným terorismem.

Pokřivené tendence ve společnosti mění nehmatatelnou morální a duchovní základnu společnosti, a nově vzniklé způsoby existence se začínají obracet proti lidem samotným. Mnozí lidé si nejsou vědomi konkrétních vazeb mezi vznikajícími problémy a jen cítí, jako by se svět ubíral špatným směrem. Problémy však vznikají právě kvůli nevědomému následování ducha komunismu, podílením se na jeho boji proti tradicím a pokračováním v ničení morálních hodnot společnosti, které započalo během dnes již zapomenutých komunistických hnutí.

Právě tento téměř nepostřehnutelný a postupný rozvrat se snaží zachytit série článků Jak přízrak komunismu vládne našemu světu. Rozpoznáním těchto vlivů můžeme lépe pochopit současnou situaci, vývoj historie a důvody, proč jsme se dnes dostali do tohoto bodu. A možná nám to pomůže nalézt lék na hromadící se katastrofy.

Jaká je tedy povaha komunismu? Co je jeho cílem? Proč považuje lidstvo za svého nepřítele a jak mu můžeme uniknout?

Zajímá vás, o čem je kniha Jak přízrak komunismu vládne našemu světu? Nahlédněte do jejího obsahu, kde si zároveň v předmluvě můžete přečíst, o čem pojednává.

Knihu si můžete zakoupit v síti knihkupectví nebo objednat přes internetový obchod Epoch Times, kde naleznete i knihu Devět komentářů ke komunistické straně, kterou v roce 2017 vydal náš spolek Lidská práva bez hranic.

Odkaz na internetový obchod zde: https://www.epochtimes.cz/obchod/