fbpx

27. 5. 2020: Spolek Lidská práva bez hranic vydal „Petici za odsouzení zločinů Komunistické strany Číny“. Petice vyzývá Parlament a Vládu České republiky, aby odsoudily KS Číny za to, že zatajovala šíření koronaviru ve Wu-chanu, což vedlo ke světové pandemii. Petice dále kritizuje KS Číny z hrubého porušování lidských práv.

Cílem petice je distancovat se jako jednotlivci i jako země od Komunistické strany Číny, odmítnout politický vliv KS Číny a odsoudit její zločiny.

Petice se od 13. 5. šíří na sociálních sítích. K datu 26. 5. ji podepsalo 1021 lidí. Mezi osobnostmi, které se k petici připojily, je např. profesor Karlovy univerzity Martin Procházka, profesor Univerzity Pardubice Štěpán Podzimek, herec Vladimír Polák či poslanec Vít Kaňkovský.

„Máme velkou radost z podpisů i reakcí lidí, kteří se distancovali od zločinů KS Číny a jejího vlivu na Českou republiku. Doufáme, že naše společná snaha přispěje k odmítnutí režimu KS Číny i na vládní úrovni,“ uvedla MgA. Jana Skovajsová, předsedkyně spolku.

Zde je několik vybraných komentářů signatářů petice (další komentáře na stránkách spolku):

„Dlouho jsme žili v bludném přesvědčení, že se nás porušování lidských práv ,jindeʻ netýká. Ale jak se ukazuje, naše planeta, to jsou spojené nádoby. Hrůzné události na jednom jejím konci se ve svých důsledcích brzy objeví na konci druhém.“

„Odsuzuji ostudný teror, který se děje na lidech v Číně. Je to známka toho, že zlý duch stále brání svobodě a lidskému prostému štěstí z existence. Bůh dá a brzy bude ukončeno toto bezpráví.“

„Relativizace hodnot vede k absolutizaci Zla.“

„Odmítám politický vliv KS Číny v naši zemi a apeluji na naši vládu a parlament, aby odsoudila zločiny KS Číny. Jakožto daňový poplatník vyzývám vládu, aby se připojila k případným žalobám o náhradu škod, které ČÍNA způsobila umlčováním lékařů z Wu-chanu a záměrnému zatajování skutečností WHO o šíření nakažlivé nemoci COVID-19.“

Jednatelka spolku Veronika Sunová vysvětluje, co spolek vedlo k vydání petice:

„Vliv Komunistické strany Číny považujeme za nebezpečný. Varují před ním lidé, kteří mají s čínským režimem dlouholeté zkušenosti. Např. premiér tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä před dvěma lety řekl: ,Buď to budete vy, kdo změní Čínu, anebo Čína změní vás.ʻ Alan Leong, bývalý člen Legislativní rady Hongkongu také varuje před hrozbou KS Číny: ,Pokud se to nepokusíte napravit nyní, zhruba za další dekádu se ocitnete v naprosto bezútěšné situaci, kdy budete vydáni napospas KS Číny. Pokud nebudete jednat nyní, to, čím si prošel Hongkong …, může být v budoucnu i vaším osudem.´“

Kontakt:

MgA. Jana Skovajsová, tel: 607 720 355