Při budování obchodních vztahů s Čínou se na něco důležitého zapomnělo…

Čeští umělci Marta Kubišová, Jitka Hosprová a Jan Potměšil vydali společné prohlášení nazvané „Svědomí nelze koupit“ a ve spolupráci se spolkem Lidská práva bez hranic uspořádali 6. 10. 2014 v prostorách Pražské křižovatky koncert na podporu vězněného čínského advokáta Kao Č‘-šenga a následovníků duchovní praxe Falun Gong, kteří jsou zadržováni a mučeni v čínských vězeních pro svoji víru v pravdu, soucit a snášenlivost.

Záznam z koncertu v Pražské křižovatce:

V souvislosti s koncertem byl i napsán otevřený dopis, určený prezidentovi republiky a dalším ústavním činitelům a podnikatelům.

Připojilo se k němu 140 účastníků koncertu, včetně přítomných umělců a mluvčích:
Marta Kubišová, Jitka Hosprová, Jan Potměšil, Kateřina Jacques, Jan Budař, Olga Lounová, Antonia Nyass, Bára Vaculíková, Léňa Yellow, Lucie Hawa Goldin, Daniel Monaghan, Zdeněk Vojtíšek a Jana Skovajsová.

Připojili se také Jan Wolf, Marek Benda, Monika Šimůnková, Džamila Stehlíková, Petr Hejma, Marie Šandová, Kvido Štěpánek a další.


Prohlášení Svědomí nelze koupit

Již v roce 2012, jsme podpořili vězněného čínského advokáta Kao Č‘-šenga a pronásledované následovníky Falun Gongu, kteří jsou mučeni v čínských vězeních pro svoji víru v pravdu, soucit a snášenlivost, které advokát Kao obhajoval, dokud nebyl sám unesen a mučen čínskou tajnou policií. Kao byl unesen poté, co veřejně pozval kanadské právníky Davida Kilgoura a Davida Matase, aby přijeli do Číny vyšetřovat obvinění čínských vojenských nemocnic ze zneužívání vězňů svědomí z Falun Gongu jako nedobrovolných dárců orgánů ke komerčním transplantacím. Kanaďané nakonec pravdivost obvinění svým vyšetřováním potvrdili a společně s dalšími experty vypracovali vyšetřovací zprávy, které Evropský parlament a Sněmovna reprezentantů USA uznaly jako důvěryhodné, a zároveň důrazně vyzvali čínskou vládu k ukončení těchto praktik, neprodlenému vyšetřování a odsouzení viníků.

V naší podpoře budeme z morálních důvodů pokračovat i přes nedávné prohlášení české vlády, která nadbíhají obchodní spolupráci s ČLR. Obáváme se, že mezi řádky těchto prohlášení je napsáno mnohem více. Není správné, aby snaha o prohloubení obchodní spolupráce s Čínou pošlapávala morální hodnoty české společnosti a opomíjela morální stav totalitní moci, od kterého jsme se v naší zemi osvobodili. Tato temná stránka je také součástí tohoto obchodního partnera. Věříme, že vláda pochopí naše stanovisko a moudře jej zváží.

Chtěli bychom upozornit, že pokud budeme k nespravedlnosti mlčet, dělat, že se nic neděje a jen nečinně přihlížet, může se situace časem obrátit proti nám samotným.

Vzpomeňme na slova čínského advokáta Kao Č‘-šenga, kterého v září 2007 unesla a mučila čínská tajná policie. Advokát prohlásil, že zveřejnění jeho výpovědi o mučení, které zažil „ukáže pravou tvář dnešní Číny“. „Tak se ukáže v pravém světle nepředstavitelně zlá povaha vládnoucí strany v Číně. Moje slova ale přirozeně vyvolají i nepříjemné, ba přímo zděšené či rozpačité pocity u globálních ´dobrých přátel´ a ´milých partnerů´ dnešní Komunistické strany Číny. Ovšem pokud vůbec ještě tito ´dobří přátelé´ a ´milí partneři´ v sobě ještě špetku svědomí a morálky mají,“ prohlásil Kao Č‘-šeng.

My cítíme, že toto svědomí máme, a rádi bychom prohlásili, že ať už má čínský režim jakkoliv velkou moc, a ať si z ní naše země ukrojí jakkoliv velký podíl, ani historie, ani lidé nebudou vzhlížet k těm, kteří nashromáždili velké bohatství, ale k těm, kteří se postavili za pravdu a spravedlnost.

Následovníci Falun Gongu přijali mírový odpor a na bezuzdné násilí neodpovídají násilím. Pomocí pokojných protestů a osvětovou činností účinně odvracejí útoky a pomluvy čínského režimu. Dnes jsou stále stovky tisíc z nich zadržováni a zneužíváni v čínském vězeňském systému jako vězni svědomí.

Kao Č‘-šeng se stal symbolem boje právnické obce za spravedlnost v Číně. Přestože byl považován za jednoho z deseti nejuznávanějších právníků v zemi, i on sám byl nakonec uvězněn, mučen a odsouzen do vězení za takzvanou „podvratnou činnost“. Dnes o jeho stavu nemá jeho rodina dva roky žádnou informaci a nesmějí se s ním setkat.

Zakladatel Falun Gongu pan Li Hongzhi i právník Kao Č‘-šeng byli nominováni na Nobelovu cenu míru. Kao získal přezdívku „Svědomí Číny“ a v zahraničí získal ocenění za odvážnou advokacii. Metoda pro rozvoj těla a mysli Falun Gong se svobodně praktikuje po celém světě a přináší lidem duševní i fyzický pokrok a rovnováhu.

Za leskem ekonomického vzestupu Číny a pod povrchem věcí jasně vidíme, co se dnes v této zemi odehrává. Jsme si také vědomi naší vlastní historie a obětí, které jsme jako země v boji s totalitní mocí položili a nechceme se jim zpronevěřit.

Podporujeme všechny čínské vězně svědomí, kteří jsou nespravedlivě pronásledováni za svoji víru, a podporujeme politické vězně, kteří se odvážili hájit pravdu a spravedlnost tváří v tvář totalitní moci. Zejména potom advokáta Kao Č‘-šenga a následovníky Falun Gongu.

Nesouhlasíme s tvrzením, že aktivity jako je ta naše jsou pouze idealistickým tažením a nemohou mít žádný reálný dopad. Dobře si uvědomujeme, jaký měl dopad Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných na situaci v bývalém Československu a jak velký význam pro nás měla solidarita, zájem a pomoc lidí ze svobodných zemí v období totality. Tento náš historický dluh hodláme i nadále splácet.


Otevřený dopis prezidentovi, premiérovi, české vládě, parlamentu a českým podnikatelům obchodujícím s Čínou

Vážení,

čeští podnikatelé a vláda chtějí prohlubovat spolupráci a obchodní vztahy s čínským režimem. Rádi bychom je se vší úctou požádali, aby rozšířili svoji pozornost mimo hranice ekonomických zisků a zajímali se o případy bezuzdného porušování lidských práv a pokud možno k nim, podle vlastního uvážení, zaujali konkrétní etický a morální postoj.

Chtěli bychom upozornit, že pokud budeme k nespravedlnosti mlčet, dělat, že se nic neděje a jen nečinně přihlížet, může se situace časem obrátit proti nám samotným.

Vzpomeňme na slova čínského advokáta Kao Č‘-šenga, kterého v září 2007 unesla a mučila čínská tajná policie. Advokát prohlásil, že zveřejnění jeho výpovědi o mučení, které zažil „ukáže pravou tvář dnešní Číny“. „Tak se ukáže v pravém světle nepředstavitelně zlá povaha vládnoucí strany v Číně. Moje slova ale přirozeně vyvolají i nepříjemné, ba přímo zděšené či rozpačité pocity u globálních ´dobrých přátel´ a ´milých partnerů´ dnešní Komunistické strany Číny. Ovšem pokud vůbec ještě tito ´dobří přátelé´ a ´milí partneři´ v sobě ještě špetku svědomí a morálky mají,“ prohlásil Kao Č‘-šeng.

My cítíme, že toto svědomí máme, a rádi bychom prohlásili, že ať už má čínský režim jakkoliv velkou moc, a ať si z ní naše země ukrojí jakkoliv velký podíl, ani historie, ani lidé nebudou vzhlížet k těm, kteří nashromáždili velké bohatství, ale k těm, kteří se postavili za pravdu a spravedlnost.

Následovníci Falun Gongu přijali mírový odpor a na bezuzdné násilí neodpovídají násilím. Pomocí pokojných protestů a osvětovou činností účinně odvracejí útoky a pomluvy čínského režimu. Dnes jsou stále stovky tisíc z nich zadržováni a zneužíváni v čínském vězeňském systému jako vězni svědomí.

Kao Č‘-šeng se stal symbolem boje právnické obce za spravedlnost v Číně. Přestože byl považován za jednoho z deseti nejuznávanějších právníků v zemi, i on sám byl nakonec uvězněn, mučen a odsouzen do vězení za takzvanou „podvratnou činnost“. Po propuštění má vážné zdravotní problémy a není schopen samostatného života.

Zakladatel Falun Gongu pan Li Hongzhi i právník Kao Č‘-šeng byli nominováni na Nobelovu cenu míru. Kao získal přezdívku „Svědomí Číny“ a ocenění právnické obce za odvážnou advokacii. Metoda pro rozvoj těla a mysli Falun Gong se svobodně praktikuje po celém světě a přináší lidem duševní i fyzický pokrok a rovnováhu.

Za leskem ekonomického vzestupu Číny a pod povrchem věcí jasně vidíme, co se dnes v této zemi odehrává. Jsme si také vědomi naší vlastní historie a obětí, které jsme jako země v boji s totalitní mocí položili a nechceme se jim zpronevěřit.

Podporujeme všechny čínské vězně svědomí, kteří jsou nespravedlivě pronásledováni za svoji víru, a podporujeme politické vězně, kteří se odvážili hájit pravdu a spravedlnost tváří v tvář totalitní moci. Zejména potom advokáta Kao Č‘-šenga a následovníky Falun Gongu.

Nesouhlasíme s tvrzením, že aktivity jako je ta naše jsou pouze idealistickým tažením a nemohou mít žádný reálný dopad. Dobře si uvědomujeme, jaký měl dopad Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných na situaci v bývalém Československu a jak velký význam pro nás měla solidarita, zájem a pomoc lidí ze svobodných zemí v období totality. Tento náš historický dluh hodláme i nadále splácet.