fbpx

dokument v PDF

TISKOVÁ ZPRÁVA

Čínská delegace vyváží totalitu do ČR

PRAHA, 16. 7. 2017 – Do České republiky ve dnech 17. 7. až 19. 7. 2017 v rámci česko-čínského fóra zavítá mezi jinými i Liu Yunshan, bývalý čínský ministr propagandy.

Kromě své současné funkce člena stálého výboru politbyra Komunistické strany Číny také nyní zastává řídící pozici v Ústřední vedoucí skupině pro propagandu a ideologickou práci a v dalším výboru, který má za cíl budovat socialistickou „duchovní civilizaci“.

Liu Yunshan se nejen podílel v minulosti na šíření propagandy vůči pronásledovaným skupinám v Číně, ale také zastává funkce, jejichž náplň je v přímém rozporu s hodnotami České republiky.

Citujme z jeho výroků: „Měli bychom odvést dobrou práci v … uplatňování kontroly a řízení západních novinářů; měli bychom je vést, aby o Číně informovali objektivně a přátelsky. S ohledem na klíčové otázky, které ovlivňují naši suverenitu a bezpečnost, bychom měli aktivně vést boj mezinárodní propagandy proti záležitostem, jako je Tibet, Xinjiang, Taiwan, lidská práva a Falun Gong.“1

Je tedy otázkou, co se stane, pokud budeme i nadále ve spolupráci s Čínou udržovat politiku „nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných států“ a podporovat autocenzuru ohledně kulturních a „lidskoprávních“ zvyklostí Komunistické strany Číny.

Na první pohled se to zdá jako ukázka respektu – nebudeme zasahovat do toho, jak jiné státy fungují. V praxi se tím ale míní ignorovat situaci lidských práv v této zemi a dalších. Použitím této logiky by tedy byla zcela zbytečná činnost OSN, Amnesty International a dalších organizací, jejichž činnost je v přímém rozporu s tímto konceptem ignorování lidských práv cizích zemí.

Komentátor kanálu VisualPolitik, Simon Whistler, se domnívá, že ovlivňování jednotlivých zemí Evropské unie, jako je ČR, ve svůj prospěch je součástí strategického plánu Komunistické strany Číny. „Tyto jednotlivé země pak mohou aktivně obhajovat čínské zájmy v rámci Evropské unie, čímž Unii ztíží možnost sjednotit se proti Číně,“ uvádí Whistler. (https://youtu.be/O-hX-7VawfY)

Domníváme se, že pokud ČR nezaujímá žádné stanovisko k situaci lidských práv v Číně, naše země tím naopak vytváří platformu pro podporu zločinů Komunistické strany Číny v této oblasti.

„Strana může tuto návštěvu využít k tomu, aby ukázala, že politici, kteří se podíleli na utrpení nevinných lidí, jsou v cizích zemích v rámci delegací bezpodmínečně přijímáni. Pokud zaujímá Česká republika stanovisko autocenzury, podřizuje se tím de facto ideologii totalitní země,“ komentuje situaci Pavel Porubiak, zástupce ředitele spolku Lidská práva bez hranic.


1 Citace přeložena z: http://www.upholdjustice.org/node/252 (původní zdroj: Liu Yunshan, „Osvoboďme mysl, inovujme”, theory.people.com.cn, 27. ledna 2010)